rubisolver

Kitables Rubisolver Rubiks Cube Solver

Kitables Rubisolver Rubiks Cube Solver

Deze instructies helpen u uw stapel van Kitables Rubisolver delen omzetten in een werkende Rubisolver.Het is zeer belangrijk dat u de instructies doorleest en voer de stappen uit in de juiste volgorde. Als u iets aan elkaar worden gelijmd in de verke