Eenvoudige avonturenspel. (7 / 7 stap)

Stap 7: Aklabeth


Of een vergelijkbare groep vereist Qbasic

0 OP ERROR GOTO 4

1 scherm 1: weergeven afdrukken: CLS: q$ = "": DIM pw(5): DIM c(5): DIM m$(10), ml % (10, 1), mz % (10, 1): DIM w$(5)

4 REM PR # 0: IN # 0

5 REM HIMEM: 49151

7 CLEAR: GOSUB 60000

8 RANDOMIZE ln

9 le = 0

10 SCHERM 1: WEERGEVEN AFDRUKKEN: CLS: PRINT TAB(12); : AFDRUKKEN "WELCOME TO AKALABETH, WERELD VAN DOOM!"

20% van de DIM dn (10, 10) te % (20, 20), xx%(10), yy%(10), pe % (10, 3), ld % (10, 5), cd % (10, 3), ft, % (10, 5), la % (10, 3)

30 voor x = 0 tot en met 20: te % (x 0) = 1: te % (0, x) = 1: te % (x, 20) = 1: te % (20 x) = 1: volgende

35 ZOEK 23, 1: PRINT '(PLEASE WAIT)';

40 voor x = 1 tot en met 19: voor y = 1 tot en met 19: te % (x, y) = INT(RND(1) ^ 5 * 4.5)

41 indien te % (x, y) = 3 en RND(1) >.5 THEN te % (x, y) = 0

42 VOLGENDE: AFDRUKKEN "."; : VOLGENDE: SLAAP 2

50 te%(INT(RND(1) * 19 + 1), INT(RND(1) * 19 + 1)) = 5: tx = INT(RND(1) * 19 + 1): ty = INT(RND(1) * 19 + 1): te % (tx, ty) = 3

51 xx%(0) = 139: yy%(0) = 79

52 voor x = 2 tot en met 20 stap 2: xx %(x / 2) = INT (ATN(1 / x) / ATN(1) * 140 +. 5): JJ %(x / 2) = INT (xx %(x / 2) * 4 / 7)

53% van de pe (x/2, 0) = 139 - xx %(x / 2): pe % (x/2, 1) = 139 + xx %(x / 2): pe % (x/2, 2) = 79 - JJ %(x / 2): pe % (x/2, 3) = 79 + yy %(x / 2): volgende

54% van de pe (0, 0) = 0: pe % (0, 1) = 279: pe % (0, 2) = 0: pe % (0, 3) = 159

55 voor x = 1 tot en met 10: cd % (x 0) = 139 - xx%(x) / 3: cd % (x, 1) = 139 + xx%(x) / 3: cd % (x 2) = 79 - yy%(x) *. 7: cd % (x 3) = 79 + yy%(x): NEXT: PRINT ".";

56 voor x = 0 tot en met 9: ld % (x 0) = (pe % (x 0) * 2 + pe % (x + 1, 0)) / 3: ld % (x, 1) = (pe % (x 0) + 2 * pe % (x + 1, 0)) / 3: w = ld % (x 0) - pe % (x, 0)

57% van de ld (x 2) = pe % (x, 2) + w * 4 / 7: ld % (x 3) = pe % (x, 2) + 2 * w * 4 / 7: ld % (x 4) = (pe % (x, 3) * 2 + pe % (x + 1, 3)) / 3: ld % (x, 5) = (pe % (x, 3) + 2 * pe % (x + 1, 3)) / 3

58% van de ld (x 2) = ld % (x 4) - (ld % (x 4) - ld % (x, 2)) *. 8: ld % (x 3) = ld % (x, 5) - (ld % (x, 5) - van ld % (x 3)) *. 8: als ld % (x 3) = ld % (x, 4) THEN ld % (x 3) = ld % (x), 3 - 1

59 VOLGENDE

60 voor x = 0 tot en met 9: ft % (x 0) = 139 - xx%(x) / 3: ft % (x, 1) = 139 + xx%(x) / 3: ft % (x 2) = 139 - xx % (x + 1) / 3: ft % (x 3) = 139 + xx %(x + 1) / 3

61 ft % (x 4) = 79 + (yy%(x) * 2 + yy %(x + 1)) / 3: ft % (x, 5) = 79 + (yy%(x) + 2 * yy % (x + 1)) / 3: volgende

62 voor x = 0 tot en met 9: la % (x 0) = (ft % (x 0) * 2 + ft % (x, 1)) / 3: la % (x, 1) = (ft % (x 0) + 2 * ft % (x, 1)) / 3: la % (x 3) = ft % (x, 4): la % (x 2) = 159 - la % (x, 3): volgende

68 ZOEK 1, 1

69 ZOEK 1, 1

70 GOSUB 100: GOTO 1000

90 voor x = 0 tot en met 9: voor y = 0 tot en met 5: PRINT ld % (x, y); "";: NEXT: PRINT: NEXT: doen: q$ = INKEY$: lus WHILE q$ = ""

100 scherm 1: weergeven afdrukken 1 tot en met 21: CLS-2: weergave afdrukken 22 tot en met 25: venster scherm (0, 0)-(279, 199): voor y = -1 op 1: voor x = -1 op 1

105 LIJN (138, 75)-(142, 75): LIJN (140, 73)-(140, 77)

110 zz = te % (tx + x, ty + y): x1 = 65 + (x + 1) * 50: y1 = (y + 1) * 50

120 als zz 2 dan regel = (x1 + 20, y1 + 20)-(x1 + 30, y1 + 20): LINE-(x1 + 30, y1 + 30): LINE-(x1 + 20, y1 + 30): LINE-(x1 + 20, y1 + 20)

130 als zz = 3 THEN
LIJN (x1 + 10, y1 + 10)-(x1 + 20, y1 + 10): LINE-(x1 + 20, y1 + 40): LINE-(x1 + 10, y1 + 40)
LINE-(x1 + 10, y1 + 30): LINE-(x1 + 40, y1 + 30): LINE-(x1 + 40, y1 + 40): LINE-(x1 + 30, y1 + 40): LINE-(x1 + 30, y1 + 10): LINE-(x1 + 40, y1 + 10)
LINE-(x1 + 40, y1 + 20): LINE-(x1 + 10, y1 + 20): LINE-(x1 + 10, y1 + 10)
END IF

140 als zz 4 dan regel = (x1 + 20, y1 + 20)-(x1 + 30, y1 + 30): lijn (x1 + 20, y1 + 30)-(x1 + 30, y1 + 20)

150 als zz = 5 THEN
LIJN (x1, y1)-(x1 + 50, y1): LINE-(x1 + 50, y1 + 50): LINE-(x1, y1 + 50): LINE-(x1, y1)
LIJN (x1 + 10, y1 + 10)-(x1 + 10, y1 + 40): LINE-(x1 + 40, y1 + 40)
LINE-(x1 + 40, y1 + 10): LINE-(x1 + 10, y1 + 10): LINE-(x1 + 40, y1 + 40): lijn (x1 + 10, y1 + 40)-(x1 + 40, y1 + 10)
END IF

160 als zz = 1 THEN
LIJN (x1 + 10, y1 + 50)-(x1 + 10, y1 + 40): LINE-(x1 + 20, y1 + 30): LINE-(x1 + 40, y1 + 30)
LINE-(x1 + 40, y1 + 50): lijn (x1, y1 + 10)-(x1 + 10, y1 + 10): lijn (x1 + 50, y1 + 10)-(x1 + 40, y1 + 10)
LIJN (x1, y1 + 40)-(x1 + 10, y1 + 40): lijn (x1 + 40, y1 + 40)-(x1 + 50, y1 + 40)
END IF

170 als zz = 1 dan lijn (x1 + 10, y1)-(x1 + 10, y1 + 20): LINE-(x1 + 20, y1 + 20): LINE-(x1 + 20, y1 + 30): LINE-(x1 + 30, y1 + 30): LINE-(x1 + 30, y1 + 10): LINE-(x1 + 40, y1 + 10): LINE-(x1 + 40, y1)

190 VOLGENDE: VOLGENDE: VENSTER: RETOURNEREN

200 scherm 1: weergeven afdrukken 1 tot en met 21: CLS-2: weergave afdrukken 22 tot en met 25: venster scherm (0, 0)-(279, 199): di = 0: tb = 2

202 ce dn % = (px + dx * di, py + dy * di): le dn % = (px + dx * di dy, py + dy * di - dx): ri = dn % (px + dx * di - dy, py + dy * di + dx)

204 l1 = pe % (di, 0): r1 = pe % (di, 1): t1 = pe % (di, 2): b1 = pe % (di, 3): l2 = pe % (di + 1, 0): r2 = pe % (di + 1, 1): t2 = pe % (di + 1, 2): b2 = pe % (di + 1, 3)

205 ce = INT(ce): le = INT(le): ri = INT(ri)

206 mc = INT(ce / 10): ce = ce - mc * 10: le = INT ((le / 10 - INT(le / 10)) * 10 +. 1): ri = INT ((ri / 10 - INT(ri / 10)) * 10 +.1)

208 als di = 0 dan 216

210 als ce = 1 OR ce = 3 OR ce = 4 dan lijn (l1, t1)-(r1, t1): LINE-(r1, b1): LINE-(l1, b1): LINE-(l1, t1)

212 als ce = 1 OR ce = 3 dan nl = 1: GOTO 260

214 als ce = 4 dan lijn (cd % (di, 0), van cd % (di, 3))-(cd % (di, 0), van cd % (di, 2)): LINE-(cd % (di, 1), van cd % (di, 2)): LINE-(cd % (di, 1), van cd % (di, 3)): nl = 1: GOTO 260

216 als le = 1 OR le = 3 OR le = 4 dan lijn (l1, t1)-(l2, t2): lijn (l1, b1)-(l2, b2)

218 als ri = 1 OR ri = 3 OR ri = 4 dan lijn (r1, t1)-(r2, t2): lijn (r1, b1)-(r2, b2)

220 als le = 4 en di > 0 dan lijn (ld % (di, 0), ld % (di, 4))-(ld % (di, 0), ld % (di, 2)): LINE-(ld % (di, 1), van ld % (di, 3)): LINE-(ld % (di, 1), van ld % (di, 5))

222 als le = 4 en di = 0 dan lijn (0, ld % (di), 2 - 3)-(ld % (di, 1), van ld % (di, 3)): LINE-(ld % (di, 1), van ld % (di, 5))

224 als ri = 4 en di > 0 dan lijn (279 - ld % (di, 0), ld % (di, 4))-(279 - ld % (di, 0), ld % (di, 2)): LINE-(279 - ld % (di, 1), ld % (di, 3)): LINE-(279 - ld % (di, 1), ld % (di, 5))

226 als ri = 4 en di = 0 dan lijn (279, ld % (di), 2 - 3)-(279 - ld % (di, 1), ld % (di, 3)): LINE-(279 - ld % (di, 1), ld % (di, 5))

228 als le = 3 OR le = 1 OR le = 4 dan 234

230 als di <> 0 vervolgens lijn (l1, t1)-(l1, b1)

232 lijn (l1, t2)-(l2, t2): LINE-(l2, b2): LINE-(l1, b2)

234 als ri = 3 OR ri = 1 OR ri = 4 dan 240

236 als di <> 0 vervolgens lijn (r1, t1)-(r1, b1)

238 lijn (r1, t2)-(r2, t2): LINE-(r2, b2): LINE-(r1, b2)

240 als ce = 7 OR ce = 9 dan lijn (ft % (di, 0), ft, % (di, 4))-(ft % (di, 2), van ft % (di, 5)): LINE-(ft % (di, 3), van ft % (di, 5)): LINE-(ft % (di, 1), van ft % (di, 4)): LINE-(ft % (di, 0), ft, % (di, 4))

242 als ce = 8 dan lijn (ft % (di, 0), van 158 - ft % (di, 4))-(ft % (di, 2), van 158 - ft % (di, 5)): LINE-(ft % (di, 3), van 158 - ft % (di, 5)): LINE-(ft % (di, 1), van 158 - ft % (di, 4)): LINE-(ft % (di, 0), van 158 - ft % (di, 4))

244 als ce = 7 OR ce = 8 dan ba = la % (di, 3): TP = la % (di, 2): LX = la % (di, 0): RX = la % (di, 1): lijn (LX, ba)-(LX, TP): lijn (RX, TP)-(RX, ba)

246 als ce = 7 OR ce = 8 dan y1 = (ba * 4 + TP) / 5: Y2 = (ba * 3 + TP * 2) / 5: Y3 = (ba * 2 + TP * 3) / 5: Y4 = (ba + TP * 4) / 5: lijn (LX, y1)-(RX, y1): lijn (LX, Y2)-(RX, Y2): lijn (LX, Y3)-(RX, Y3): lijn (LX, Y4)-(RX, Y4)

248 als di > 0 en ce = 5 dan lijn (139-10 / di, pe % (di, 3))-(139-10 / pe % (di, 3) - di, 10 / di): LINE-(139 + 10 / di, pe % (di, 3) - 10 / di): LINE-(139 + 10 / di, pe % (di, 3)): LINE-(139-10 / di, pe % (di, 3))

249 als ce = 5 en di > 0 dan weergeven afdrukken: Zoek 1, tb: afdrukken "Borst!"; : tb tb + 8 =

250 als di > 0 en ce = 5 dan lijn (139-10 / pe % (di, 3) - di, 10 / di)-(139-5 / di, pe % (di), 3 - 15 / di): LINE-(139 + 15 / di, pe % (di), 3 - 15 / di): LINE-(139 + 15 / di, pe % (di), 3 - 5 / di): LINE-(139 + 10 / di, pe % (di, 3))

252 als di > 0 en ce = 5 dan lijn (139 + 10 / pe % (di, 3) - di, 10 / di)-(139 + 15 / di, pe % (di), 3 - 15 / di)

260 als mc < 1 dan 490

265 b = 79 + yy%(di): c = 139

266 als mc = 8 dan weergeven afdrukken: Zoek 1, tb: afdrukken "Borst!"; : tb tb + 8 =: PRINT: GOTO 269: REM oproep

267 weergeven afdrukken: Zoek 1, tb: PRINT m$(mc); : tb = tb + LEN(m$(mc)) + 2: PRINT: REM oproep

269 als di = 0 dan 490

270 ON mc GOTO 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390

280 GOTO 490

300 lijn (c - 23 / di, b)-(c - 15/di, b): LINE-(c - 15/di, b - 15/di): LINE-(c - 8/di, b - 30/di): LINE-(c + 8/di, b - 30/di): LINE-(c + 15/di, b - 15/di): LINE-(c + 15/di, b): LINE-(c + 23/di, b)

301 lijn (c, b - 26 / di)-(c, b - 65/di): lijn (c - 2 / di +.499, b - 38 / di)-(c + 2/di +.499, b - 38/di)
LIJN (c - 3 / di +.499, b - 45 / di)-(c + 3/di +.499, b - 45/di): lijn (c - 5 / di +.499, b - 53 / di)-(c + 5/di +.499, b - 53/di)

302 lijn (c - 23 / di, b - 56 / di)-(c - 30/di, b - 53/di): LINE-(c - 23/di, b - 45/di): LINE-(c - 23/di, b - 53/di): LINE-(c - 8/di, b - 38/di)

303 lijn (c - 15 / di, b - 45 / di)-(c - 8/di, b - 60/di): LINE-(c + 8/di, b - 60/di): LINE-(c + 15/di, b - 45/di)
LINE-(c + 15/di, b - 42/di): LINE-(c + 15/di, b - 57/di): lijn (c + 12 / di, b - 45 / di)-(c + 20/di, b - 45/di)

304 lijn (c, b - 75 / di)-(c - 5/di +.499, b - 80/di): LINE-(c - 8/di, b - 75/di): LINE-(c - 5/di +.499, b - 65/di)
LINE-(c + 5/di +.499, b - 65/di): LINE-(c + 5/di +.499, b - 68/di): LINE-(c - 5/di +.499, b - 68/di): LINE-(c - 5/di +.499, b - 65/di)

305 LINE-(c + 5/di +.499, b - 65/di): LINE-(c + 8/di, b - 75/di): LINE-(c + 5/di +.499, b - 80/di): LINE-(c - 5/di +.499, b - 80/di): PSET (c - 5 / di +.499, b - 72 / di): PSET (c + 5 / di +.499, b - 72 / di)

309 GOTO 490

310 lijn (c, b - 56 / di)-(c, b - 8/di): LINE-(c + 10/di, b): LINE-(c + 30/di, b): LINE-(c + 30/di, b - 45/di): LINE-(c + 10/di, b - 64/di): LINE-(c, b - 56/di)

311 LINE-(c - 10/di, b - 64/di): LINE-(c - 30/di, b - 45/di): LINE-(c - 30/di, b): LINE-(c - 10/di, b): LINE-(c, b - 8/di)

312 lijn (c - 10 / di, b - 64 / di)-(c - 10/di, b - 75/di): LINE-(c, b - 83/di)
LINE-(c + 10/di, b - 75/di): LINE-(c, b - 79/di): LINE-(c - 10/di, b - 75/di): LINE-(c, b - 60/di)
LINE-(c + 10/di, b - 75/di): LINE-(c + 10/di, b - 64/di)

319 GOTO 490

320 lijn (c + 5 / di, b - 30 / di)-(c, b - 25/di): LINE-(c - 5/di, b - 30/di): LINE-(c - 15/di, b - 5/di): LINE-(c - 10/di, b): LINE-(c + 10/di, b): LINE-(c + 15/di, b - 5/di)

321 LINE-(c + 20/di, b - 5/di): LINE-(c + 10/di, b): LINE-(c + 15/di, b - 5/di)
LINE-(c + 5/di, b - 30/di): LINE-(c + 10/di, b - 40/di): LINE-(c + 3/di +.499, b - 35/di)
LINE-(c - 3/di +.499, b - 35/di): LINE-(c - 10/di, b - 40/di): LINE-(c - 5/di, b - 30/di)

322 lijn (c - 5 / di, b - 33 / di)-(c - 3/di +.499, b - 30/di): lijn (c + 5 / di, b - 33 / di)-(c + 3/di +.499, b - 30/di): lijn (c - 5 / di, b - 20 / di)-(c - 5/di, b - 15/di)

323 lijn (c + 5 / di, b - 20 / di)-(c + 5/di, b - 15/di): lijn (c - 7 / di, b - 20 / di)-(c - 7/di, b - 15/di): lijn (c + 7 / di, b - 20 / di)-(c + 7/di, b - 15/di)

329 GOTO 490

330 lijn (c, b)-(c - 15/di, b): LINE-(c - 8/di, b - 8/di): LINE-(c - 8/di, b - 15/di): LINE-(c - 15/di, b - 23/di): LINE-(c - 15/di, b - 15/di): LINE-(c - 23/di, b - 23/di)

331 LINE-(c - 23/di, b - 45/di): LINE-(c - 15/di, b - 53/di): LINE-(c - 8/di, b - 53/di): LINE-(c - 15/di, b - 68/di): LINE-(c - 8/di, b - 75/di): LINE-(c, b - 75/di)

332 lijn (c, b)-(c + 15/di, b): LINE-(c + 8/di, b - 8/di): LINE-(c + 8/di, b - 15/di): LINE-(c + 15/di, b - 23/di): LINE-(c + 15/di, b - 15/di): LINE-(c + 23/di, b - 23/di)

333 LINE-(c + 23/di, b - 45/di): LINE-(c + 15/di, b - 53/di): LINE-(c + 8/di, b - 53/di): LINE-(c + 15/di, b - 68/di): LINE-(c + 8/di, b - 75/di): LINE-(c, b - 75/di)

334 lijn (c - 15 / di, b - 68 / di)-(c + 15/di, b - 68/di): lijn (c - 8 / di, b - 53 / di)-(c + 8/di, b - 53/di): lijn (c - 23 / di, b - 15 / di)-(c + 8/di, b - 45/di)

335 lijn (c - 8 / di, b - 68 / di)-(c, b - 60/di): LINE-(c + 8/di, b - 68/di): LINE-(c + 8/di, b - 60/di): LINE-(c - 8/di, b - 60/di): LINE-(c - 8/di, b - 68/di)

336 lijn (c, b - 38 / di)-(c - 8/di, b - 38/di): LINE-(c + 8/di, b - 53/di): LINE-(c + 8/di, b - 45/di): LINE-(c + 15/di, b - 45/di): LINE-(c, b - 30/di): LINE-(c, b - 38/di)

339 GOTO 490

340 lijn (c - 10 / di, b - 15 / di)-(c - 10/di, b - 30/di): LINE-(c - 15/di, b - 20/di): LINE-(c - 15/di, b - 15/di): LINE-(c - 15/di, b): LINE-(c + 15/di, b): LINE-(c + 15/di, b - 15/di): LINE-(c - 15/di, b - 15/di)

341 lijn (c - 15 / di, b - 10 / di)-(c + 15/di, b - 10/di): lijn (c - 15 / di, b - 5 / di)-(c + 15/di, b - 5/di)

342 lijn (c, b - 15 / di)-(c - 5/di, b - 20/di): LINE-(c - 5/di, b - 35/di): LINE-(c + 5/di, b - 35/di): LINE-(c + 5/di, b - 20/di): LINE-(c + 10/di, b - 15/di)

343 lijn (c - 5 / di, b - 20 / di)-(c + 5/di, b - 20/di): lijn (c - 5 / di, b - 25 / di)-(c + 5/di, b - 25/di): lijn (c - 5 / di, b - 30 / di)-(c + 5/di, b - 30/di)

344 lijn (c - 10 / di, b - 35 / di)-(c - 10/di, b - 40/di): LINE-(c - 5/di, b - 45/di): LINE-(c + 5/di, b - 45/di): LINE-(c + 10/di, b - 40/di): LINE-(c + 10/di, b - 35/di)

345 lijn (c - 10 / di, b - 40 / di)-(c, b - 45/di): LINE-(c + 10/di, b - 40/di)

346 lijn (c - 5 / di, b - 40 / di)-(c + 5/di, b - 40/di): LINE-(c + 15/di, b - 30/di): LINE-(c, b - 40/di): LINE-(c - 15/di, b - 30/di): LINE-(c - 5/di +.499, b - 40/di)

349 GOTO 490

350 lijn (c - 20 / di, 79 - yy%(di))-(c - 20/di, b - 88/di): LINE-(c - 10/di, b - 83/di): LINE-(c + 10/di, b - 83/di): LINE-(c + 20/di, b - 88/di): LINE-(c + 20 / di, 79 - yy%(di)): LINE-(c - 20/di, 79 - JJ %(di))

351 lijn (c - 20 / di, b - 88 / di)-(c - 30/di, b - 83/di): LINE-(c - 30/di, b - 78/di): lijn (c + 20 / di, b - 88 / di)-(c + 30/di, b - 83/di): LINE-(c + 40/di, b - 83/di)

352 lijn (c - 15 / di, b - 86 / di)-(c - 20/di, b - 83/di): LINE-(c - 20/di, b - 78/di): LINE-(c - 30/di, b - 73/di): LINE-(c - 30/di, b - 68/di): LINE-(c - 20/di, b - 63/di)

353 lijn (c - 10 / di, b - 83 / di)-(c - 10/di, b - 58/di): LINE-(c, b - 50/di): lijn (c + 10 / di, b - 83 / di)-(c + 10/di, b - 78/di): LINE-(c + 20/di, b - 73/di): LINE-(c + 20/di, b - 40/di)

354 lijn (c + 15 / di, b - 85 / di)-(c + 20/di, b - 78/di): LINE-(c + 30/di, b - 76/di): LINE-(c + 30/di, b - 60/di)

355 lijn (c, b - 83 / di)-(c, b - 73/di): LINE-(c + 10/di, b - 68/di): LINE-(c + 10/di, b - 63/di): LINE-(c, b - 58/di)

359 GOTO 490

360 lijn (c + 5 / di +.499, b - 10 / di)-(c - 5/di +.499, b - 10/di): LINE-(c, b - 15/di): LINE-(c + 10/di, b - 20/di): LINE-(c + 5/di +.499, b - 15/di): LINE-(c + 5/di +.499, b - 10/di)

361 LINE-(c + 7/di +.499, b - 6/di): LINE-(c + 5/di +.499, b - 3/di): LINE-(c - 5/di +.499, b - 3/di): LINE-(c - 7/di +.499, b - 6/di): LINE-(c - 5/di +.499, b - 10/di)

362 lijn (c + 2 / di +.499, b - 3 / di)-(c + 5/di +.499, b): LINE-(c + 8/di, b)
LIJN (c - 2 / di +.499, b - 3 / di)-(c - 5/di +.499, b): LINE-(c - 8/di, b): PSET (c + 3 / di +.499, b - 8 / di)
PSET (c - 3 / di +.499, b - 8 / di): lijn (c + 3 / di +.499, b - 5 / di)-(c - 3/di +.499, b - 5/di)

363 GOTO 490

370 lijn (139-10 / di, pe % (di, 3))-(139-10 / pe % (di, 3) - di, 10 / di): LINE-(139 + 10 / pe % (di, 3) - di, 10 / di): LINE-(139 + 10 / di, pe % (di, 3)): LINE-(139-10 / di, pe % (di, 3))

371 lijn (139-10 / pe % (di, 3) - di, 10 / di)-(139-5 / di, pe % (di), 3 - 15 / di): LINE-(139 + 15 / di, pe % (di), 3 - 15 / di): LINE-(139 + 15 / di, pe % (di), 3 - 5 / di): LINE-(139 + 10 / di, pe % (di, 3))

372 lijn (139 + 10 / pe % (di, 3) - di, 10 / di)-(139 + 15 / di, pe % (di), 3 - 15 / di)

373 GOTO 490

380-lijn (c - 14 / di, b - 46 / di)-(c - 12/di, b - 37/di): LINE-(c - 20/di, b - 32/di): LINE-(c - 30/di, b - 32/di)
LINE-(c - 22/di, b - 24/di): LINE-(c - 40/di, b - 17/di): LINE-(c - 40/di, b - 7/di): LINE-(c - 38/di, b - 5/di)
LINE-(c - 40/di, b - 3/di): LINE-(c - 40/di, b)

381 LINE-(c - 36/di, b): LINE-(c - 34/di, b - 2/di): LINE-(c - 32/di, b): LINE-(c - 28/di, b)
LINE-(c - 28/di, b - 3/di): LINE-(c - 30/di, b - 5/di): LINE-(c - 28/di, b - 7/di)
LINE-(c - 28/di, b - 15/di): LINE-(c, b - 27/di)

382 lijn (c + 14 / di, b - 46 / di)-(c + 12/di, b - 37/di): LINE-(c + 20/di, b - 32/di)
LINE-(c + 30/di, b - 32/di): LINE-(c + 22/di, b - 24/di): LINE-(c + 40/di, b - 17/di)
LINE-(c + 40/di, b - 7/di): LINE-(c + 38/di, b - 5/di): LINE-(c + 40/di, b - 3/di): LINE-(c + 40/di, b)

383 LINE-(c + 36/di, b): LINE-(c + 34/di, b - 2/di): LINE-(c + 32/di, b): LINE-(c + 28/di, b)
LINE-(c + 28/di, b - 3/di): LINE-(c + 30/di, b - 5/di): LINE-(c + 28/di, b - 7/di)
LINE-(c + 28/di, b - 15/di): LINE-(c, b - 27/di)

384 lijn (c + 6 / di, b - 48 / di)-(c + 38/di, b - 41/di): LINE-(c + 40/di, b - 42/di): LINE-(c + 18/di, b - 56/di)
LINE-(c + 12/di, b - 56/di): LINE-(c + 10/di, b - 57/di): LINE-(c + 8/di, b - 56/di): LINE-(c - 8/di, b - 56/di)
LINE-(c - 10/di, b - 58/di): LINE-(c + 14/di, b - 58/di): LINE-(c + 16/di, b - 59/di)

385 LINE-(c + 8/di, b - 63/di): LINE-(c + 6/di, b - 63/di): LINE-(c + 2/di +.499, b - 70/di)
LINE-(c + 2/di +.499, b - 63/di): LINE-(c - 2/di +.499, b - 63/di): LINE-(c - 2/di +.499, b - 70/di)
LINE-(c - 6/di, b - 63/di): LINE-(c - 8/di, b - 63/di): LINE-(c - 16/di, b - 59/di): LINE-(c - 14/di, b - 58/di)

386 lijn-(c - 10/di, b - 57/di): LINE-(c - 12/di, b - 56/di): LINE-(c - 18/di, b - 56/di): LINE-(c - 36/di, b - 47/di)
LINE-(c - 36/di, b - 39/di): LINE-(c - 28/di, b - 41/di): LINE-(c - 28/di, b - 46/di): LINE-(c - 20/di, b - 50/di)
LINE-(c - 18/di, b - 50/di): LINE-(c - 14/di, b - 46/di)

387 GOTO 3087

390 lijn (c + 6 / di, b - 60 / di)-(c + 30/di, b - 90/di): LINE-(c + 60/di, b - 30/di): LINE-(c + 60/di, b - 10/di): LINE-(c + 30/di, b - 40/di): LINE-(c + 15/di, b - 40/di)

391 lijn (c - 6 / di, b - 60 / di)-(c - 30/di, b - 90/di): LINE-(c - 60/di, b - 30/di): LINE-(c - 60/di, b - 10/di): LINE-(c - 30/di, b - 40/di): LINE-(c - 15/di, b - 40/di)

392 lijn (c, b - 25 / di)-(c + 6/di, b - 25/di): LINE-(c + 10/di, b - 20/di): LINE-(c + 12/di, b - 10/di): LINE-(c + 10/di, b - 6/di)
LINE-(c + 10/di, b): LINE-(c + 14/di, b): LINE-(c + 15/di, b - 5/di): LINE-(c + 16/di, b): LINE-(c + 20/di, b)

393 LINE-(c + 20/di, b - 6/di): LINE-(c + 18/di, b - 10/di): LINE-(c + 18/di, b - 20/di): LINE-(c + 15/di, b - 30/di): LINE-(c + 15/di, b - 45/di): LINE-(c + 40/di, b - 60/di): LINE-(c + 40/di, b - 70/di)

394 LINE-(c + 10/di, b - 55/di): LINE-(c + 6/di, b - 60/di): LINE-(c + 10/di, b - 74/di): LINE-(c + 6/di, b - 80/di)
LINE-(c + 4/di +.499, b - 80/di): LINE-(c + 3/di +.499, b - 82/di): LINE-(c + 2/di +.499, b - 80/di): LINE-(c, b - 80/di)

395 lijn (c, b - 25 / di)-(c - 6/di, b - 25/di): LINE-(c - 10/di, b - 20/di): LINE-(c - 12/di, b - 10/di): LINE-(c - 10/di, b - 6/di)
LINE-(c - 10/di, b): LINE-(c - 14/di, b): LINE-(c - 15/di, b - 5/di): LINE-(c - 16/di, b): LINE-(c - 20/di, b)

396 LINE-(c - 20/di, b - 6/di): LINE-(c - 18/di, b - 10/di): LINE-(c - 18/di, b - 20/di): LINE-(c - 15/di, b - 30/di): LINE-(c - 15/di, b - 45/di): LINE-(c - 40/di, b - 60/di): LINE-(c - 40/di, b - 70/di)

397 LINE-(c - 10/di, b - 55/di): LINE-(c - 6/di, b - 60/di): LINE-(c - 10/di, b - 74/di): LINE-(c - 6/di, b - 80/di)
LINE-(c - 4/di +.499, b - 80/di): LINE-(c - 3/di +.499, b - 82/di): LINE-(c - 2/di +.499, b - 80/di): LINE-(c, b - 80/di)

398 lijn (c - 6 / di, b - 25 / di)-(c, b - 6/di): LINE-(c + 10/di, b): LINE-(c + 4/di +.499, b - 8/di): LINE-(c + 6/di, b - 25/di)
LIJN (c - 40 / di, b - 64 / di)-(c - 40/di, b - 90/di): LINE-(c - 52/di, b - 80/di): LINE-(c - 52/di, b - 40/di)

399 lijn (c + 40 / di, b - 86 / di)-(c + 38/di, b - 92/di): LINE-(c + 42/di, b - 92/di): LINE-(c + 40/di, b - 86/di): LINE-(c + 40/di, b - 50/di)

LIJN van 400 (c + 4 / di +.499, b - 70 / di)-(c + 6/di, b - 74/di): lijn (c - 4 / di +.499, b - 70 / di)-(c - 6/di, b - 74/di): lijn (c, b - 64 / di)-(c, b - 60/di): GOTO 490

490 als nl = 1 dan nl = 0: venster: retourneren

491 di = di + 1: GOTO 202

500 RANDOMIZE-ABS(ln) - tx * 10 - ty * 1000 + in * 31,4

501 voor x = 1 tot en met 9: voor y = 1 tot en met 9: dn % (x, y) = 0: NEXT: volgende

510 voor x = 0 tot en met 10: dn % (x 0) = 1: dn % (x 10) = 1: dn % (0, x) = 1: dn % (10 x) = 1: volgende

520 voor x = 2 tot en met 8 stap 2: voor y = 1 tot en met 9: dn % (x, y) = 1: NEXT: volgende

530 voor x = 2 tot en met 8 stap 2: voor y = 1 tot en met 9 stap 2

540 IF RND(1) >.95 dan dn % (x, y) = 2

541 IF RND(1) >.95 dan dn % (y, x) = 2

542 IF RND(1) >.6 dan dn % (y, x) = 3

543 IF RND(1) >.6 dan dn % (x, y) = 3

544 IF RND(1) >.6 dan dn % (x, y) = 4

545 IF RND(1) >.6 dan dn % (y, x) = 4

546 IF RND(1) > 97 dan dn % (y, x) = 9

547 IF RND(1) > 97 dan dn % (x, y) = 9

548 IF RND(1) >.94 dan dn % (x, y) = 5

549 IF RND(1) >.94 dan dn % (y, x) = 5

568 VOLGENDE: VOLGENDE

569 dn % (2, 1) = 0: IF in / 2 = INT(in / 2) vervolgens dn % (7, 3) = 7: dn % (3, 7) = 8

570 IF in / 2 <> INT(in / 2) dan dn % (7, 3) = 8: dn % (3, 7) = 7

580 als in = 1 dan dn % (1, 1) = 8: dn % (7, 3) = 0

585 GOSUB 2000

590 TERUGKEER

1000: LUS TOT INKEY$ = "": WEERGEVEN AFDRUKKEN 22 TOT EN MET 25: ZOEK 25, 1: PRINT "OPDRACHT?                    ";: ZOEK CSRLIN, 10

1001 x$ = INKEY$: als x$ = "" dan 1001

1002 IF ASC(x$) = 0 THEN xq = ASC (MID$ (x$, 2)) ELSE xq = 0

1010 REM zak-16368, 0

1030 als xq = 72 vervolgens op SGN(in) + 1 GOTO 1100, 1150

1040 als xq 77 vervolgens op SGN(in) + 1 GOTO 1200, = 1250

1050 als xq 75 vervolgens op SGN(in) + 1 GOTO 1300, = 1350

1060 als xq 80 vervolgens op SGN(in) + 1 GOTO 1400, = 1450

1070 als x$ = "g" of x$ = CHR$(13) of x$ = "e" of x$ = "k" of x$ = "d" klik vervolgens op SGN(in) + 1 GOTO 1500, 1550

1080 als x$ = "a" OR x$ = "u" of x$ = "c" klik vervolgens op SGN(in) + 1 GOTO 1600, 1650

1081 als x$ = "" THEN PRINT "PASS": GOTO 1090

1085 als x$ = "i" of x$ = "z" of x$ = "y" dan 1700

1086 als x$ = "p" THEN IF pa = 1 dan pa = 0: PRINT "Pauze OFF": GOTO 1000

1087 als x$ = "p" THEN IF pa = 0 dan pa = 1: afdrukken "Pauze ON": GOTO 1000

1089 AFDRUKKEN "HUH?": GOTO 1000

1090 pw(0) = pw(0) - 1 + SGN(in) *. 9: IF pw(0) < 0 dan c(0) = 0: PRINT: PRINT "U hebt UITGEHONGERD!!!": GOTO 1093

1091 voor jj = 0 tot en met 2: Zoek 22 + jj, 30: PRINT "";: volgende
ZOEK 22, 30: PRINT "FOOD ="; LTrim$(str$(pw(0))); : ZOEK 23, 30: PRINT "H.P.="; LTrim$(str$(c(0)));
ZOEK 24, 30: PRINT "GOUDEN ="; LTrim$(str$(c(5))); : Zoek 24, 1: REM call-868

1092 pw(0) = INT(pw(0) * 10) / 10

1093 IF c(0) < = 0 dan slapen 3: GOTO 6000

1095 als in > 0 dan GOSUB 4000: IF c(0) < = 0 dan 1093

1096 voor jj = 0 tot en met 3: Zoek 22 + jj, 30: PRINT "";: NEXT: Zoek 22, 30: PRINT "voedsel ="; LTrim$(str$(pw(0))); : ZOEK 23, 30: PRINT "H.P.="; LTrim$(str$(c(0))); : ZOEK 24, 30: PRINT "GOUDEN ="; LTrim$(str$(c(5))); : ZOEK 24, 1

1097 als in = 0 dan GOSUB 100: GOTO 1000

1098 als in > 0 dan 200 GOSUB: GOTO 1000

1100 afdrukken "Noord": als te % (tx, ty - 1) = 1 dan PRINT "u CAN'T PASS THE MOUNTAINS": GOTO 1090

1110 ty ty - 1 =: GOTO 1090

1150 als dn % (px dx, py + dy) <> 1 en dn % (px dx, py + dy) < 10 vervolgens px = px + dx: py = py + dy

1155 PRINT "VOORUIT"

1160 als dn % (px, py) = 2 vervolgens afdrukken "AAARRRGGGHHH!!! Een val! ": c(0) = c(0) - INT(RND(1) * in + 3): de heer = 1: in = in + 1: afdrukken"FALLING TO niveau"; in: slaap 2: GOSUB 500: GOTO 1090

1165 z = 0

1170 als dn % (px, py) = 5 vervolgens dn % (px, py) = 0: PRINT 'Goud!': z = INT(RND(1) * 5 * in + in): PRINT z; "-PIECES OF EIGHT": c(5) = c(5) + z

1175 als z > 0 dan z = INT(RND(1) * 6): afdrukken "AND A"; w$(z): pw(z) = pw(z) + 1: slapen 1: GOTO 1090

1190 GOTO 1090

1200 afdrukken 'EAST': als te % (tx + 1, ty) = 1 dan PRINT "u CAN'T PASS THE MOUNTAINS": GOTO 1090

1210 tx = tx + 1: GOTO 1090

1250 PRINT "RECHTS"

1255 IF dx <> 0 dan dy = dx: dx = 0: GOTO 1090

1260 dx -dy =: dy = 0: GOTO 1090

1300 afdrukken "WEST": als te % (tx - 1, ty) = 1 dan PRINT "u CAN'T PASS THE MOUNTAINS": GOTO 1090

1310 tx = tx - 1: GOTO 1090

1350 PRINT "TURN LINKS"

1355-IF dx <> 0 dan dy = - dx: dx = 0: GOTO 1090

1360 dx dy =: dy = 0: GOTO 1090

1400 afdrukken "Zuiden": als te % (tx, ty + 1) = 1 dan PRINT "u CAN'T PASS THE MOUNTAINS": GOTO 1090

1410 ty ty + 1 =: GOTO 1090

1450 PRINT "OMDRAAIEN": dx - dx =: dy = -dy: GOTO 1090

1500 als te % (tx, ty) = 3 dan GOSUB 60080: GOSUB 60200: CLS: GOTO 1090

1510 als te % (tx, ty) = 4 en in = 0 dan PRINT "gaan DUNGEON": "PLEASE WAIT" PRINT: slapen 1: in = 1: GOSUB 500: dx = 1: dy = 0: px = 1: py = 1: CLS: GOTO 1090

1515 als te % (tx, ty) = 5 dan 7000

1520 AFDRUKKEN "HUH?": GOTO 1000

1550 als dn % (px, py) <> 7 en dn % (px, py) <> 9 vervolgens 1580

1555 PRINT "GA NAAR BENEDEN NAAR NIVEAU"; in + 1

1560 in = in + 1: GOSUB 500: MIJNHEER = 1: GOTO 1090

1580 als dn % (px, py) <> 8 dan PRINT "HUH?": GOTO 1090

1581 als in = 1 dan PRINT "laat DUNGEON": in = 0: GOTO 1586

1584 PRINT "OPLOPEN TOT NIVEAU"; in - 1

1585 in = in - 1: GOSUB 500: MIJNHEER = 1

1586 als in = 0 dan PRINT "THOU HAST opgedaan": PRINT lk; "HIT POINTS": slapen 2: c(0) = c(0) + lk: lk = 0

1587 CLS: GOTO 1090

1600 GOTO 1090

1650 mn = 0: da = 0: PRINT "ATTACK": "Welke wapen"; afdrukken: doen: q$ = INKEY$: lus WHILE q$ = ""

1651 als q$ = "r" vervolgens da = 10: PRINT "RAPIER": IF pw(1) < 1 vervolgens afdrukken "Geen eigendom": GOTO 1650

1652 als q$ = "a" dan da = 5: PRINT "AXE": IF pw(2) < 1 vervolgens afdrukken "Geen eigendom": GOTO 1650

1653 als q$ = "s" vervolgens da = 1: afdrukken "Schild": IF pw(3) < 1 vervolgens afdrukken "Geen eigendom": GOTO 1650

1654 als q$ = "b" vervolgens da = 4: PRINT "Boog": IF pw(4) < 1 vervolgens afdrukken "Geen eigendom": GOTO 1650

1655 als q$ = "m" dan PRINT "MAGIC AMULET": GOTO 1680

1656 als q$ = "b" en pt$ = "m" dan afdrukken "MAGES geen gebruik van bogen!": GOTO 1650

1657 als q$ = "r" en pt$ = "m" dan afdrukken "MAGES kan niet gebruiken GEZWAARDVECHT!": GOTO 1650

1659 als da = 0 dan PRINT "HANDS"

1660 als da = 5 OR da = 4 vervolgens 1670

1661 mn = dn % (px dx, py + dy) / 10: mn = INT(mn)

1662 als mn < 1 OR c(2) - RND(1) * 25 < mn + in dan PRINT "U gemist": GOTO 1668

1663-PRINT "HIT!": da = (RND(1) * da + c(1) / 5): mz % (mn, 1) = INT (mz % (mn), 1 - da)

1664 PRINT m$(mn); TIJD HIT PUNTEN = "; MZ % (mn, 1)

1665 als mz % (mn, 1) < 1 dan PRINT "THOU HAST gedood A"; m$(MN): "Zult gij ontvangen" PRINT: da = INT(mn + in): PRINT da; "PIECES OF EIGHT"

1666 als mz % (mn, 1) < 1 dan c(5) = INT(c(5) + da): dn % (ml % (mn, 0), van ml % (mn, 1)) = dn % (ml % (mn, 0), ml % (mn, 1)) - 10 * mn: mz % (mn, 0) = 0

1667-lk = lk + INT (mn * in/2): als mn = ta dan ta = - ta

1668 als pa = 1 THEN PRINT "-CR - naar CONT.";: INPUT q$

1669 1 SLAPEN: GOTO 1090

1670 als da = 5 dan afdrukken "TO THROW of SWING:";: doen: q$ = INKEY$: lus WHILE q$ = "": als q$ <> "t" druk "SWING": GOTO 1661

1671 als da = 5 dan PRINT "GOOIEN": pw(2) = pw(2) - 1

1672 voor y = 1 tot en met 5: als px + dx * y < 1 OR px + dx * y > 9 OR py + dy * y > 9 OR py + dy * y < 0 dan 1662

1673 mn dn % = (px + dx * y, py + dy * y): mn = INT(mn / 10): als mn > 0 dan 1662

1674 VOLGENDE: GOTO 1662

1680 als pw(5) < 1 vervolgens afdrukken "Geen eigendom": GOTO 1650

1681 als pt$ = "f" vervolgens q = INT(RND(1) * 4 + 1): GOTO 1685

1682 PRINT "1-LADDER-UP", "2-LADDER-DN": afdrukken "3-KILL", "4-BAD??": "Keuze"; afdrukken: doen: q$ = INKEY$: lus WHILE q$ = "": q = VAL(q$): PRINT v: als q < 1 OR q > 4 dan 1682

1683-als RND(1) >.75 dan PRINT "Laatste lading op dit AMULET!": pw(5) = pw(5) - 1

1685 ON q GOTO 1686, 1690, 1691, 1692

1686 PRINT "LADDER UP": dn % (px, py) = 8: slapen 1: GOTO 1090

1690 PRINT "LADDER DOWN": dn % (px, py) = 7: slaap 1: GOTO 1090

1691 PRINT "MAGIC ATTACK": da = 10 + in: GOTO 1672

1692 OP INT(RND(1) * 3 + 1) GOTO 1693, 1695, 1697

1693 AFDRUKKEN "U HEBT INGESCHAKELD": PRINT "IN EEN TOAD!"

1694 voor z2 = 1 tot en met 4: c(z2) = 3: volgende z2: slapen 3: GOTO 1090

1695 afdrukken "U hebt ingeschakeld": PRINT "In A LIZARD MAN": voor y = 0 tot en met 4: c(y) = INT(c(y) * 2.5): NEXT: slapen 3: GOTO 1090

1697 PRINT "BACKFIRE": c(0) = c(0) / 2: slapen 2: GOTO 1090

1700 GOSUB 60080: ZOEK 1, 1: AFDRUKKEN "PRESS - CR - VOORT TE ZETTEN"; : INPUT q$: scherm 1: CLS: GOTO 1090

2000 nm = 0: X = 1 tot en met 10

2005 mz % (x 0) = 0: mz % (x, 1) = x + 3 + in

2010 als x - 2 > in of RND(1) >.4 vervolgens 2090

2020 ml % (x 0) = INT(RND(1) * 9 + 1): ml % (x, 1) = INT(RND(1) * 9 + 1)

2030 als dn % (ml % (x, 0), ml % (x, 1)) <> 0 dan 2020

2040 als ml % (x 0) = px en ml % (x, 1) = py dan 2020

2050 dn % (ml % (x 0) ml % (x, 1)) = x * 10

2051 mz % (x 0) = 1

2052 nm = nm + 1

2055 mz % (x, 1) = x * 2 + in * 2 * lp

2090 VOLGENDE: RETOURNEREN

3087 regel (c - 28 / di, b - 41 / di)-(c + 30/di, b - 55/di): lijn (c + 28 / di, b - 58 / di)-(c + 22/di, b - 56/di): LINE-(c + 22/di, b - 53/di)
LINE-(c + 28/di, b - 52/di): LINE-(c + 34/di, b - 54/di): lijn (c + 20 / di, b - 50 / di)-(c + 26/di, b - 47/di)

3088 lijn (c + 10 / di, b - 58 / di)-(c + 10/di, b - 61/di): LINE-(c + 4/di, b - 58/di): lijn (c - 10 / di, b - 58 / di)-(c - 10/di, b - 61/di)
LINE-(c - 4/di, b - 58/di): lijn (c + 40 / di, b - 9 / di)-(c + 50/di, b - 12/di): LINE-(c + 40/di, b - 7/di)

3089 lijn (c - 8 / di, b - 25 / di)-(c + 6/di, b - 7/di): LINE-(c + 28/di, b - 7/di): LINE-(c + 28/di, b - 9/di): LINE-(c + 20/di, b - 9/di): LINE-(c + 6/di, b - 25/di): GOTO 490

4000 voor mm = 1 tot en met 10: als mz % (mm, 0) = 0 dan 4999

4010 ra = SQR ((px - ml % (mm, 0)) ^ 2 + (py - ml % (mm), 1) ^ 2).

4011 als mz % (mm, 1) < in * lp dan 4030

4020 als ra < 1.3 dan 4500

4025 als mm = 8 en ra < 3 vervolgens 4999

4030 x1 = SGN (px - ml % (mm, 0)): y1 = SGN (py - ml % (mm, 1))

4031 als mz % (mm, 1) < in * lp dan x1 = - x 1: y1 = - y1

4035 als y1 = 0 dan 4045

4040 d = dn % (ml % (mm, 0), (ml % (mm, 1) + y1 +. 499)): als d = 1 of d > 9 OR d = 2 vervolgens 4045

4042 x1 = 0: GOTO 4050

4045 y1 = 0: IF x1 = 0 dan 4050

4046 d = dn % ((ml % (mm, 0) + x1 +.499), ml % (mm, 1)): als d 1 of d > 9 = of d = 2 dan x1 = 0: GOTO 4081

4050 dn % (ml % (mm, 0), van ml % (mm, 1)) = dn % (ml % (mm, 0), ml % (mm, 1)) - 10 * mm

4055 als ml % (mm, 0) + x1 = px en ml % (mm, 1) + y1 = py vervolgens 4999

4060 ml % (mm, 0) = ml % (mm, 0) + x1: ml % (mm, 1) = ml % (mm, 1) + y1

4080 dn % (ml % (mm, 0), van ml % (mm, 1)) = (dn % (ml % (mm, 0), van ml % (mm, 1)) + 10 * mm +.499)

4081 als x1 <> 0 <> 0 y1 OR vervolgens 4999

4082 als mz % (mm, 1) < in * lp en ra < 1.3 dan 4500

4083 als mz % (mm, 1) < in * lp dan mz % (mm, 1) = mz % (mm, 1) + mm + in

4499 GOTO 4999

4500 als mm = 2 of mm = 7 dan 4600

4509 AFDRUKKEN "U WORDEN AANGEVALLEN": PRINT "BY A"; m$(mm)

4510 als RND(1) * 20 - SGN(pw(3)) - c(3) + mm + in < 0 vervolgens afdrukken "Gemist": GOTO 4525

4520 PRINT "HIT": c(0) = c(0) - INT(RND(1) * mm + in)

4525 als pa = 1 THEN PRINT "-CR - naar CONT.";: INPUT q$

4530 GOTO 4999

4600 IF RND(1) <.5 vervolgens 4509

4610 als mm = 7 dan pw(0) = INT(pw(0) / 2): PRINT "A GREMLIN stal SOME FOOD": GOTO 4525

4620 zz = INT(RND(1) * 6): IF pw(zz) < 1 vervolgens 4620

4630 AFDRUKKEN "EEN DIEF STAL A"; w$(ZZ): pw(zz) = pw(zz) - 1: GOTO 4525

4999 VOLGENDE: RETOURNEREN

6000 WEERGEVEN AFDRUKKEN: CLS: PRINT: PRINT: PRINT "WE BETREUREN HET OVERLIJDEN VAN"

6005 IF LEN(pn$) > 22 vervolgens pn$ = ""

6010 als pn$ = "" dan pn$ = "De boer"

6020 pn$ = pn$ + "En zijn COMPUTER"

6030 PRINT tabblad (20 - INT(LEN(pn$)/2)); : PRINT pn$

6035 PRINT "TE BEROEPEN OP EEN WONDER VAN VERRIJZENIS"

6040 PRINT HIT"< toets ESC >";

6050: LUS TOT INKEY$ = CHR$(27)

6060 GOTO 1

7000 SCHERM 1: WEERGEVEN AFDRUKKEN: CLS

7001 REM

7010 als pn$ <> "" dan 7500

7020 PRINT: PRINT: "WELKOM BOER IN DE HALLEN VAN DE" AFDRUKKEN: AFDRUKKEN "DE MACHTIGE HEER BRITTEN. HIERIN GIJ MAYCHOOSE DURVEN IN STRIJD MET HET KWAAD ": PRINT"CREATURES OF THE DEPTHS, VOOR GEWELDIGE": PRINT"BELONING!"

7030 PRINT: PRINT "Wat IS uw naam boer";: INPUT pn$: pn$ = UCASE$(pn$)

7040 PRINT "DOEST GIJ WENS VOOR EEN GROOTS AVONTUUR?"; : Doen: q$ = INKEY$: lus WHILE q$ = ""
ALS q$ <> "y" vervolgens afdrukken: afdrukken "Dan verlof en weg!": pn$ = "": PRINT: afdrukken "PRESS - SPACE - naar CONT.";: doen: q$ = INKEY$: LOOP totdat q$ = "": CLS: GOTO 1090

7045 PRINT

7050 PRINT: PRINT "GOED! THOU zult proberen TO BECOME A ": PRINT"KNIGHT!!!": PRINT: PRINT"Uw eerste taak IS om GO INTO THE": PRINT"KERKERS en te retourneren alleen na": PRINT" doden A(N) ";: ta = INT(c(4)/3): PRINT m$(ta)

7060 PRINT: PRINT "GA NU NA DEZE QUEST, EN MEI": AFDRUKKEN "LADY LUCK EERLIJK ZEG U...": AFDRUKKEN "... OOK IK, BRITTEN, TOEGENOMEN": AFDRUKKEN"ELK VAN UW KENMERKEN DOOR EEN!"

7070 PRINT: PRINT "PRESS - SPACE - TE CONT."; : Doen: q$ = INKEY$: lus WHILE q$ = "": voor x = 0 tot en met 5: c(x) = c(x) + 1: NEXT: CLS: GOTO 1090

7500 als ta > 0 dan PRINT: PRINT: PRINT pn$; "WAAROM ZIJT GIJ TERUGGESTUURD?": AFDRUKKEN "GIJ MOET A(N) KILL"; m$(TA)
PRINT "GA NU EN UW ZOEKTOCHT TE VOLTOOIEN!": PRINT: PRINT "PRESS - SPACE - TE CONT."; : Doen: q$ = INKEY$: lus WHILE q$ = "": CLS: GOTO 1090

7510 PRINT: PRINT: PRINT: PRINT "AAHH!! ....."; PN$: PRINT: PRINT "Gij ACOMPLISHED uw zoektocht!": IF ABS(ta) = 10 dan 7900

7520 afdrukken "Helaas, dit IS niet genoeg om": afdrukken "Uitgegroeid tot een KNIGHT.": ta = ABS(ta) + 1: PRINT: PRINT "Nu gij moet doden A(N)"; m$(TA)

7530 GOTO 7060

7900 scherm 1: weergeven afdrukken: CLS: PRINT: PRINT: PRINT: pn$ = "LORD" + pn$: PRINT ""; PN$; ","

7910 AFDRUKKEN "GIJ ZIJT BEWEZEN UZELF WAARDIG": PRINT "RIDDERORDE, BLIJVEN SPELEN ALS GIJ": AFDRUKKEN "DOTH WENS, MAAR GIJ ZIJT ACOMPLISHED": "HET BELANGRIJKSTE DOEL VAN DIT SPEL..." AFDRUKKEN

7920 als lp = 10 vervolgens 7950

7930 PRINT: AFDRUKKEN "NU MISSCHIEN ZIJT GIJ FOOLHEARTY": "VOLDOENDE TOTRY-MOEILIJKHEIDSGRAAD"; AFDRUKKEN LP + 1

7940 GOTO 7070

7950 PRINT: AFDRUKKEN "... CALIFORNIA PACIFIC COMPUTER BELLEN": AFDRUKKEN" (415)-569-9126 DIT VERSLAG": PRINT"GEWELDIGE PRESTATIE!"

7990 GOTO 7070

60000 SCHERM 1: WEERGEVEN AFDRUKKEN: CLS: ZOEK 5, 1: INPUT "TYP UW GELUKSGETAL..."; q$: ln = VAL(q$)

60005 ZOEK 7, 1: INPUT "NIVEAU VAN SPELEN (1-10)..."; q$: lp = INT(VAL(q$))

60006 als lp < 1 OR lp > 10 dan 60005

60010 RANDOMIZE ln

60020 GEGEVENS "HIT PUNTEN...", "STERKTE...", "BEWEEGLIJKHEID...", "UITHOUDINGSVERMOGEN...", "WIJSHEID...", "GOUD..."

60025 REM

60030 DIM c$(5): voor x = 0 tot en met 5: Lees c$(x): volgende

60040 REM

60041 REM

60042 GEGEVENS "SKELET", "DIEF", "PONCELETI", "ORC", "VIPER", "CARRION CRAWLER", "GREMLIN", "MIMIC", "DAEMON", "BALROG"

60043 voor x = 1 tot en met 10: Lees m$(x): volgende

60050 voor x = 0 tot en met 5: c(x) = INT(SQR(RND(1)) * 21 + 4): volgende x

60060 CLS: Zoek 8, 1: voor x = 0 tot en met 5: PRINT c$(x); c(x): volgende: PRINT: PRINT "Zult gij spelen met deze kwaliteiten?": PRINT TAB(20); : Doen: q$ = INKEY$: lus terwijl q$ = "": als q$ <> "y" dan 60050

60061 ZOEK 15, 1: PRINT: PRINT "EN ZULT GIJ EEN FIGHTER OF EEN MAGE?": PRINT TAB(20); : Doen: pt$ = INKEY$: lus WHILE pt$ = ""

60062 als pt$ = "m" OR pt$ = "f" dan 60070

60063 GOTO 60061

60070 gegevens "Levensmiddel", "RAPIER", "AXE", "Schild", "Buigen en pijlen", "MAGIC AMULET": voor x = 0 tot en met 5: Lees w$(x): volgende

60075 GOSUB 60080: GOSUB 60200: TERUG

60080 scherm 1: weergeven afdrukken: CLS: PRINT: PRINT: PRINT "STAT 'S WEAPONS": PRINT: voor x = 0 tot en met 5: PRINT c$(x); c(x); TAB(24); "0-"; w$(x): NEXT: Zoek 1, 1

60081 ZOEK 11, 18: AFDRUKKEN "Q-QUIT"

60082 REM IF pw(0) > 0 dan REM CALL 62450

60085 voor z = 0 tot en met 5: Zoek 5 + z, 25 - LEN(STR$(pw(z))): PRINT STR$(pw(z)); : VOLGENDE

60090 ZOEK 17, 5: PRINT "PRIJS"; : HET AFDRUKKEN VAN TAB(15); : AFDRUKKEN "SCHADE"; : HET AFDRUKKEN VAN TAB(25); : AFDRUKKEN "OBJECT"

60100 voor x = 0 tot en met 5: Zoek 19 + x, 25: PRINT w$(x); : VOLGENDE

60110 ZOEK 19, 5: PRINT '1 VOOR 10'; : HET AFDRUKKEN VAN TAB(15); : PRINT "N.V.T.": ZOEK 20, 5: PRINT "8"; : HET AFDRUKKEN VAN TAB(15); : AFDRUKKEN "1-10": ZOEK 21, 5: PRINT "5"; : HET AFDRUKKEN VAN TAB(15); : AFDRUKKEN "1-5"

60120 ZOEK 22, 5: PRINT "6"; : HET AFDRUKKEN VAN TAB(15); : AFDRUKKEN "1": ZOEK 23, 5: PRINT "3"; : HET AFDRUKKEN VAN TAB(15); : AFDRUKKEN "1-4"; : ZOEK 24, 5: PRINT "15"; : HET AFDRUKKEN VAN TAB(15); : PRINT "???"; : ZOEK 1, 1

60130 RENDEMENT

60200 ZOEK 1, 1: AFDRUKKEN "WELCOME TO THE ADVENTURE SHOP"

60210 Zoek 13, 1: voor jj = 0 tot en met 1: afdrukken "": volgende
LOCATE 12, 1: Afdrukken "Welk ITEM zult gij kopen";: LOCATE 12, 27: doen: q$ = INKEY$: lus WHILE q$ = ""
ALS q$ = "q" dan PRINT: PRINT: PRINT "BYE": slapen 1: scherm 1: CLS: retourneren

60215 z = -1

60220 als q$ = "f" dan PRINT "Levensmiddel": z = 0: p = 1

60221 als q$ = "r" dan PRINT "RAPIER": z = 1: p = 8

60222 als q$ = "a" dan afdrukken "AXE": z = 2: p = 5

60223 als q$ = "s" dan PRINT "Schild": z = 3: p = 6

60224 als q$ = "b" THEN PRINT "Boog": z = 4: p = 3

60225 als q$ = "m" dan PRINT "AMULET": z = 5: p = 15

60226 als z = -1 THEN PRINT UCASE$(q$): afdrukken "I 'm SORRY WE hebben geen THAT.": slapen 2: GOTO 60210

60227 als q$ = "r" en pt$ = "m" en "I 'm SORRY MAGES" PRINT: PRINT "niet gebruiken dat!": slapen 2: GOTO 60210

60228 als q$ = "b" en pt$ = "m" en "I 'm SORRY MAGES" PRINT: PRINT "niet gebruiken dat!": slapen 2: GOTO 60210

60230 als c(5) - p < 0 worden afgedrukt "M'LORD gij niet kan veroorloven dat ITEM.": slapen 2: GOTO 60210

60235 als z = 0 dan pw(z) = pw(z) + 9

60236 pw(z) = pw(z) + 1: c(5) = c(5) - p

60237 Zoek 10, 16: PRINT c(5); "  "

60240 Zoek 5 + z, 25 - LEN(STR$(pw(z))): PRINT pw(z); : ZOEK 14, 1: AFDRUKKEN

60250 GOTO 60210

Gerelateerde Artikelen

Text-Based Multi keuze avonturenspel

Text-Based Multi keuze avonturenspel

Heb je ooit die onmogelijk moeilijke tekst gebaseerde avonturen spelen terug in de dag?"Je merkt dat je in een donkere kamer, er is een bed, een trompet en een blikje van olie. Je houdt een watermeloen. Wat moet u doen?"Errrrm - * vast *Anyway,
Batch bestand avonturenspel

Batch bestand avonturenspel

Dit is een eenvoudige gebaseerd batch avonturenspel. Download het bestand en hernoem het naar een .bat bestandstype. Geniet van!
Onder leiding van wijn Lamp - eenvoudig te maken en Cool to Look at - geen boren van glas!

Onder leiding van wijn Lamp - eenvoudig te maken en Cool to Look at - geen boren van glas!

Ik kwam met dit op mijn eigen maar dacht dat iemand waarschijnlijk al heeft gedaan het met een Instructable zoeken, vond ik een soortgelijke, maar vereisen een gat worden geboord in de fles. Dit is vrij eenvoudig met geen glas boren vereist. Je zal t
DIY 5 Life Hacks met het drinken van stro | Eenvoudige trucs

DIY 5 Life Hacks met het drinken van stro | Eenvoudige trucs

https://Youtu.be/jIcEbcVQgQgStap 1: Lifehack 1 Hiii! Vandaag wil ik u laten zien hoe 5 Life, Hacks met drinken stro, eenvoudige trucs die uw leven zullen veranderen!Stap 2: Life hacks 2 Vind je het leuk met een rietje drinken? Maar wat kunnen we doen
Eenvoudige vogel voeding huis

Eenvoudige vogel voeding huis

Zoveel dieren in de wereld, zoals vogels. zoveel manieren om vogels naar u. Nu zal ik u tonen hoe te maken van vogels voederen van huis. Niet duur, en eenvoudig. Dit kun je in het bos, huis, tuin en elke plaats.O.k. laat nu makenStap 1: U moet Houten
Eenvoudige Pallet stoel

Eenvoudige Pallet stoel

Het probleem was dat we altijd buiten bij mijn een vriend het huis hangen, en de ligstoelen die we altijd gebruiken breken. Mijn solutie watertje te ontwerpen en bouwen van een stoel goedkoop, dat hopelijk zal niet spoedig breken, die de elementen ku
Eenvoudige Quadcopter

Eenvoudige Quadcopter

Echt eenvoudige en sterke quadcopter, met behulp van gemeenschappelijke A2212 Borstelloze motoren en eenvoudige 30A ESC.Voor een tijdje nu ik heb het maken van complexe en gedetailleerde modellen, dus ik dacht dat het was over tijd om een eenvoudige
Hoe maak je een eenvoudige DIY micro quadcopter.

Hoe maak je een eenvoudige DIY micro quadcopter.

Hallo ik ben Sankeerth en dit is mijn eerste instructable. Hier ben ik tonen u een eenvoudige manier om een micro quadcopter. Ik wilde altijd een quadcoper. Ik heb het geprobeerd vele jaren vóór, maar het werkte niet. Deze uw jaar ik gaf het een gaan
Eenvoudig zolder opslag kasten schuin

Eenvoudig zolder opslag kasten schuin

Hallo, Welkom op mijn eerste instructable!Dit zal u tonen hoe te maken van sommige super eenvoudige opslag kasten, voor hokken moeten daken die hoek in. Ik maakte deze maken gebruik van de ruimte die normaal wordt verspild aan de randen van onze zold
Craft DIY ideeën: Hoe maak je een eenvoudige DIY papier Gift Bag

Craft DIY ideeën: Hoe maak je een eenvoudige DIY papier Gift Bag

Zo voor al mijn mooie aanhangers breng ik de meest eenvoudige van alle DIY papier ambachtelijke ideeën. Met mij, deze tijd kunt uleren hoe te maken van een verbazingwekkend eenvoudig DIY papier Gift Bag die u gebruiken kunt voor het verfraaien van uw
Bak een Cake van de gelei van het Fruit van eenvoudige yoghurt. Eenvoudig recept. Basis gebruiksvoorwerpen. Paar ingrediënten.

Bak een Cake van de gelei van het Fruit van eenvoudige yoghurt. Eenvoudig recept. Basis gebruiksvoorwerpen. Paar ingrediënten.

Hier is een zeer eenvoudige, maar heerlijke taart. Hoewel we onze zelfgemaakte yoghurt gebruikten, boter, en gelei als ingrediënten (zie onze andere projecten hier op Instructables), de winkel kocht versies werken prima, ook. Het is verheugend dat ho
Eenvoudige Skateboard Rack

Eenvoudige Skateboard Rack

Deze eenvoudige skateboard rack kan gemakkelijk worden aangepast voor maximaal vijf skateboards en kunnen worden gebouwd met een enkel 8' x 2" x 4" stuk van hout. Als je in staat om te vinden van een mooie, verharde stuk hout moet hoeft u alleen
How to Build een eenvoudige achtertuin Pergola

How to Build een eenvoudige achtertuin Pergola

Ik heb duizenden in kosten van arbeid door het bouwen van mijn achtertuin pergola zelf opgeslagen.Het was hard werken, maar niet over-overweldigende helemaal.Met sommige fundamentele houtbewerkingsvaardigheden kan dit worden gedaan in een weekend.Mat
Eenvoudige kaas hamburger

Eenvoudige kaas hamburger

Zoals... serieus eenvoudige :)Stap 1: Ingrediënten en methode 500 gram mager rundergehakt1 eetlepel Italiaanse kruiden smaak brood kruimels1 eetl winkel gekocht gebakken knoflook1 middelgrote ui, gesnipperd2 groene ui, dun gesneden3 eetlepels bakolie