Arduino horloge met Nokia 3110 scherm (4 / 15 stap)

Stap 4:


#include < Adafruit_GFX.h >
#include < Adafruit_PCD8544.h >
#include < Time.h > //adding de tijd-bibliotheek

int knoptijd = 250;                        alle variabelen instellen (sorry voor de Nederlandse namen)
int uur = 12;
int minuut = 0;
int seconde = 0;
int dag = 1;
int maand = 1;
int. jaar = 2013;
int knoplicht = 11;
int knopmenu = 10;
int lichtwaarde = 0;
int menuwaarde = 0;
zweven milliuur = 0;
zweven milliminuut = 0;
zweven milliseconde = 0;
zweven millidays = 4000;
int tijd = 0;
int milli = 0;
zweven millitijd = 0;
int oudeseconde = 0;
int ledpin = 9;
int licht = laag;
int lichtsterkte = 30;
int schermcontrast = 60;
int temperatuur = 0;
int tempsensor = 0;
int plaatkeuze = 1;
int tempteller = 999;
int temppin = 2;
int minoud = 59;
int kleur = zwart;
int kleurwis = wit;
int RAS = 42;
lange tussentijd = 0;
lange teller = 0;
lange tellerStart = 0;
lange tussenstand = 0;
int breedMinWijzer [30] = {0,2,3,5,7,9,10,11,13,14,15,16,17,17,17,18,17,17,17,16,15,14,13,11,10,9,7,5,3,2};
int hoogMinWijzer [60] = {6,6,7,7,8,9,10,11,13,14,15,17,18,20,22,24,26,28,30,31,33,34,35,37,38,39,40,41,41,42,42,42,41,41,40,39,38,37,35,34,33,31,30,28,26,24,22,20,18,17,15,14,13,11,10,9,8,7,7,6};
int breedUurWijzer [36] = {0,6,10,12,10,6,1,7,11,12,10,5,2,8,11,12,9,4,3,9,11,11,9,3,4,9,12,11,8,2,5,10,12,11,7,1};
int hoogUurWijzer[72] ={12,14,18,24,30,34,12,15,19,25,31,35,12,15,20,26,31,35,12,16,21,27,32,36,13,17,22,28,33,36,13,17,23,29,33,36,36,36,33,29,23,17,13,36,33,28,22,17,13,36,32,27,21,16,12,35,31,26,20,15,12,35,31,25,19,15,12,34,30,24,18,14};

pin 7 - seriële klok uit (SCLK)
pin 6 - seriële gegevens uit (DIN)
pin 5 - opdracht/gegevens selecteren (D/C)
pin 4 - LCD chip select (CS)
pin 3 - LCD reset (RST)
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544 (7, 6, 5, 4, 3);

#define NUMFLAKES 10
#define XPOS 0
#define YPOS 1
#define DELTAY 2

VOID Setup {}
Serial.begin(9600);
pinMode (ledpin, OUTPUT);
pinMode (knoplicht, INPUT);
pinMode (knopmenu, INPUT);
pinMode (temppin, OUTPUT);

setTime(uur,minuut,seconde,dag,maand,jaar); de starttime voor de klok instellen wanneer het begint

display.begin();

display.setContrast(schermcontrast);
display.clearDisplay();   wist het scherm en de buffer

}

void loop {}

Temper();
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
Als (menuwaarde == HIGH) menu();                    Als de [menu]-knop pusched is
setmillidays();
Als (plaatkeuze == 1) digitalClockDisplay();
Als (plaatkeuze == 2) wijzerpl();
Als (plaatkeuze == 3) stopwatch();
Als (plaatkeuze == 4) binair();
Als (plaatkeuze == 5) classic();
Als (plaatkeuze == 6) big();
lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
Als (lichtwaarde HIGH ==) lichtaan();
delay(1);

}

ongeldig lichtaan() {}
Als (licht == HIGH) {}
licht = laag;
analogWrite (ledpin, 0);
}
else {}
licht = hoog;
analogWrite (ledpin, lichtsterkte);
}

delay(knoptijd);
}

ongeldig setmillidays() {}
milliuur = uur() * 41.6667;
milliminuut = minute() * 0.6944;
Als (oudeseconde == second()) {}
milli = millis() - tijd;
millitijd = milli * 0.0000116;

}
else {}
millitijd = 0;
milli = millis() - tijd;
tijd = millis();
}

oudeseconde = second();
milliseconde = oudeseconde * 0.0116;

millidays = milliuur + milliminuut + milliseconde + millitijd;

}

VOID setklok() {//setting de klok
display.clearDisplay();   wist het scherm en de buffer
display.println ("v tijd");
display.println ("instellen");                        de uren instellen
display.println("");
display.Print ("uur:");
display.setTextSize(2);
display.println(uur);
display.setTextSize(1);
display.Print ("+");
display.display();
delay(knoptijd);
lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
terwijl (lichtwaarde == LOW) {}
delay(knoptijd);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
Als (menuwaarde == HIGH) {}
uur ++;
Als (uur > 24) uur = 1;
display.clearDisplay();   wist het scherm en de buffer
display.println ("v tijd");
display.println ("instellen");                        de uren instellen
display.println("");
display.Print ("uur:");
display.setTextSize(2);
display.println(uur);
display.setTextSize(1);
display.Print ("+");
display.display();
}
lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
}
display.clearDisplay();   wist het scherm en de buffer
display.println ("v tijd");
display.println ("instellen");                        instellen van de notulen
display.println("");
display.Print ("min.:");
display.setTextSize(2);
display.println(minuut);
display.setTextSize(1);
display.Print ("+");
display.display();
delay(knoptijd);
lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
terwijl (lichtwaarde == LOW) {}
delay(knoptijd);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
Als (menuwaarde == HIGH) {}
minuut ++;
Als (minuut > 59) minuut = 0;
display.clearDisplay();   wist het scherm en de buffer
display.println ("v tijd");
display.println ("instellen");                        instellen van de notulen
display.println("");
display.Print ("min.:");
display.setTextSize(2);
display.println(minuut);
display.setTextSize(1);
display.Print ("+");
display.display();
}
lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
}

instellen van de maand
display.clearDisplay();   wist het scherm en de buffer
display.println ("v datum");
display.println ("instellen");                        instellen van de maand
display.println("");
display.Print ("maand:");
display.setTextSize(2);
display.println(maand);
display.setTextSize(1);
display.Print ("+");
display.display();
delay(knoptijd);
lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
terwijl (lichtwaarde == LOW) {}
delay(knoptijd);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
Als (menuwaarde == HIGH) {}
maand ++;
Als (maand > 12) maand = 1;
display.clearDisplay();   wist het scherm en de buffer
display.println ("v datum");
display.println ("instellen");                        instellen van de maand
display.println("");
display.Print ("maand:");
display.setTextSize(2);
display.println(maand);
display.setTextSize(1);
display.Print ("+");
display.display();
}
lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
}

instellen van de dag
display.clearDisplay();   wist het scherm en de buffer
display.println ("v datum");
display.println ("instellen");                        instellen van de dag
display.println("");
display.Print ("dag:");
display.setTextSize(2);
display.println(dag);
display.setTextSize(1);
display.Print ("+");
display.display();
delay(knoptijd);
lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
terwijl (lichtwaarde == LOW) {}
delay(knoptijd);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
Als (menuwaarde == HIGH) {}
dag ++;
Als (maand == 1 || maand == 3 || maand == 5 || maand 7 == || maand 8 == || maand 10 == || maand 12 ==) {}
Als (dag > 31) dag = 1;
}
Als (maand == 4 || maand 6 == || maand 9 == || maand == 11) {}
Als de dag (dag > 30) = 1;
}
Als (maand == 2) {}
Als (dag > 28) dag = 1;
}
display.clearDisplay();   wist het scherm en de buffer
display.println ("v datum");
display.println ("instellen");                        instellen van de dag
display.println("");
display.Print ("dag:");
display.setTextSize(2);
display.println(dag);
display.setTextSize(1);
display.Print ("+");
display.display();
delay(knoptijd);
}
lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
}
jaar
display.clearDisplay();   wist het scherm en de buffer
display.println ("v datum");
display.println ("instellen");                        instellen van het jaar
display.println("");
display.Print ("jaar");
display.setTextSize(2);
display.Print(jaar);
display.setTextSize(1);
display.Print ("+");
display.display();
delay(knoptijd);
lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
terwijl (lichtwaarde == LOW) {}
delay(knoptijd);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
Als (menuwaarde == HIGH) {}
jaar ++;

Als (jaar > 2100) jaar = 2013;

display.clearDisplay();   wist het scherm en de buffer
display.println ("v datum");
display.println ("instellen");                        instellen van het jaar
display.println("");
display.Print ("jaar");
display.setTextSize(2);
display.Print(jaar);
display.setTextSize(1);
display.Print ("+");
display.display();
delay(knoptijd);
}
lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
}

setTime(uur,minuut,seconde,dag,maand,jaar);
delay(knoptijd);
display.clearDisplay();
loop;
}

VOID printDigits (int cijfers) {}
hulpprogrammafunctie voor digitale klokvertoning: prenten voorafgaand aan de dikke darm en 0 voorsprong

if(digits < 10)
display.Print('0');
display.Print(digits);
}

ongeldig lichtinstellen() {}
display.clearDisplay();
display.println ("> Sterkte:");
display.println("");
display.setTextSize(2);
display.Print("");
display.println(lichtsterkte/10);
display.setTextSize(1);
display.println("");
display.Print ("+ 1---> 25");
display.display();
delay(knoptijd);
lichtwaarde = laag;

while(lichtwaarde == low) {}
display.clearDisplay();
display.println ("> Sterkte:");
display.println("");
display.setTextSize(2);
display.Print("");
display.println(lichtsterkte/10);
display.setTextSize(1);
display.println("");
display.Print ("+ 1---> 25");
display.display();
analogWrite (ledpin, lichtsterkte);
delay(knoptijd);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
Als (menuwaarde == HIGH) {}
lichtsterkte = lichtsterkte + 10;
Als (lichtsterkte == 260) lichtsterkte = 10;
analogWrite (ledpin, lichtsterkte);

}

}
loop;
}

ongeldig contrast() {}
display.clearDisplay();
display.println ("> Contrast:");
display.println("");
display.setTextSize(2);
display.Print("");
display.println(schermcontrast);
display.setTextSize(1);
display.println("");
display.Print ("+ 45%-95% >");
display.display();
delay(knoptijd);
lichtwaarde = laag;

while(lichtwaarde == low) {}
display.clearDisplay();
display.println ("> Contrast:");
display.println("");
display.setTextSize(2);
display.Print("");
display.println(schermcontrast);
display.setTextSize(1);
display.println("");
display.Print ("+ 45%-95% >");
display.display();

delay(knoptijd);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
Als (menuwaarde == HIGH) {}
schermcontrast = schermcontrast + 1;
Als (schermcontrast == 95) schermcontrast = 45;
display.setContrast(schermcontrast);

}

}
loop;
}

ongeldig temper() {}
tempteller ++;
Als (tempteller == 1000) {}
digitalWrite (temppin, hoge);
delay(200);
tempsensor = analogRead(1) * 0.4882812;
temperatuur = tempsensor - 273.15-31,4;  33 is de correctie doe nodig was voor mijn sensor
digitalWrite (temppin, laag);
tempteller = 0;
Als (temperatuur > 99 || temperatuur <-99) temperatuur = 99;
}
}

ongeldig menu() {}
display.setTextSize(1);
menuwaarde = laag;
terwijl (lichtwaarde == LOW & & menuwaarde == LOW) {}
display.clearDisplay();
display.Print("<");
display.setTextColor (wit, zwart);
display.println ("klok inst.");
display.setTextColor(BLACK);
display.println ("wijzerplaat");
display.println ("licht");
display.println ("contrast");
display.println("");
display.Print ("v terug");
display.display();
delay(knoptijd);

lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
}
Als (lichtwaarde HIGH ==) setklok();
Als (menuwaarde == HIGH) menu2();
}
ongeldig menu2() {}
menuwaarde = laag;
terwijl (lichtwaarde == LOW & & menuwaarde == LOW) {}
display.clearDisplay();
display.Print("<");
display.setTextColor (wit, zwart);
display.println("wijzerplaat");
display.setTextColor(BLACK);
display.println ("licht");
display.println ("contrast");
display.println("");
display.println ("terug");
display.Print ("v klok inst.");
display.display();
delay(knoptijd);

lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
}
Als (lichtwaarde HIGH ==) wijzerplaat();
Als (menuwaarde == HIGH) menu3();
}
ongeldig menu3() {}
menuwaarde = laag;
terwijl (lichtwaarde == LOW & & menuwaarde == LOW) {}
display.clearDisplay();
display.Print("<");
display.setTextColor (wit, zwart);
display.println("licht");
display.setTextColor(BLACK);
display.println ("contrast");
display.println("");
display.println ("terug");
display.println ("klok inst.");
display.Print ("v wijzerplaat");
display.display();
delay(knoptijd);

lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
}
Als (lichtwaarde HIGH ==) lichtinstellen();
Als (menuwaarde == HIGH) menu4();
}
ongeldig menu4() {}
menuwaarde = laag;
terwijl (lichtwaarde == LOW & & menuwaarde == LOW) {}
display.clearDisplay();
display.Print("<");
display.setTextColor (wit, zwart);
display.println("contrast");
display.setTextColor(BLACK);
display.println("");
display.println ("terug");
display.println ("klok inst.");
display.println ("wijzerplaat");
display.Print ("v licht");
display.display();
delay(knoptijd);

lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
}
Als (lichtwaarde HIGH ==) contrast();
Als (menuwaarde == HIGH) menu5();
}
ongeldig menu5() {}
menuwaarde = laag;
terwijl (lichtwaarde == LOW & & menuwaarde == LOW) {}
display.clearDisplay();
display.Print("<");
display.setTextColor (wit, zwart);
display.println("");
display.setTextColor(BLACK);
display.println ("terug");
display.println ("klok inst.");
display.println ("wijzerplaat");
display.println ("licht");
display.Print ("v contrast");
display.display();
delay(knoptijd);

lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
}
Als (lichtwaarde HIGH ==) nogOnbekend();
Als (menuwaarde == HIGH) menu6();
}
ongeldig menu6() {}
menuwaarde = laag;
terwijl (lichtwaarde == LOW & & menuwaarde == LOW) {}
display.clearDisplay();
display.Print("<");
display.setTextColor (wit, zwart);
display.println("terug");
display.setTextColor(BLACK);
display.println ("klok inst.");
display.println ("wijzerplaat");
display.println ("licht");
display.println ("contrast");
display.Print("v");
display.display();
delay(knoptijd);

lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
}
Als (lichtwaarde == HIGH){delay(knoptijd); display.clearDisplay(); loop;}
Als (menuwaarde == HIGH) menu();
}

ongeldig wijzerplaat() {}
lichtwaarde = laag;
menuwaarde = laag;
display.clearDisplay();
display.Print("<");
display.setTextColor (wit, zwart);
display.println("millidays");
display.setTextColor(BLACK);
display.println ("serie");
display.println ("stopwatch");
display.println ("binair");
display.println ("klassiek");
display.Print ("v grote");
display.display();
delay(knoptijd);

terwijl (lichtwaarde == LOW & & menuwaarde == LOW) {}
display.clearDisplay();
display.Print("<");
display.setTextColor (wit, zwart);
display.println("millidays");
display.setTextColor(BLACK);
display.println ("serie");
display.println ("stopwatch");
display.println ("binair");
display.println ("klassiek");
display.Print ("v grote");
display.display();
delay(knoptijd);

lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
}
Als (lichtwaarde == HIGH) {}
plaatkeuze = 1;
loop;
}
Als (menuwaarde == HIGH) wijzerplaat2();
}

ongeldig wijzerplaat2() {}
menuwaarde = laag;
delay(knoptijd);
terwijl (lichtwaarde == LOW & & menuwaarde == LOW) {}
display.clearDisplay();
display.Print("<");
display.setTextColor (wit, zwart);
display.println("wijzers");
display.setTextColor(BLACK);
display.println ("stopwatch");
display.println ("binair");
display.println ("klassiek");
display.println ("grote");
display.Print ("v millidays");
display.display();
delay(knoptijd);

lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
}
Als (lichtwaarde == HIGH) {}
plaatkeuze = 2;
minoud = 61;
display.clearDisplay();
loop;
}
Als (menuwaarde == HIGH) wijzerplaat3();
}

ongeldig wijzerplaat3() {}
menuwaarde = laag;
delay(knoptijd);
terwijl (lichtwaarde == LOW & & menuwaarde == LOW) {}
display.clearDisplay();
display.Print("<");
display.setTextColor (wit, zwart);
display.println("stopwatch");
display.setTextColor(BLACK);
display.println ("binair");
display.println ("klassiek");
display.println ("grote");
display.println ("millidays");
display.Print ("v-serie");
display.display();
delay(knoptijd);

lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
}
Als (lichtwaarde == HIGH) {}
plaatkeuze = 3;
loop;
}
Als (menuwaarde == HIGH) wijzerplaat4();
}

ongeldig wijzerplaat4() {}
menuwaarde = laag;
delay(knoptijd);
terwijl (lichtwaarde == LOW & & menuwaarde == LOW) {}
display.clearDisplay();
display.Print("<");
display.setTextColor (wit, zwart);
display.println("binair");
display.setTextColor(BLACK);
display.println ("klassiek");
display.println ("grote");
display.println ("millidays");
display.println ("serie");
display.Print ("v stopwatch");
display.display();
delay(knoptijd);

lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
}
Als (lichtwaarde == HIGH) {}
plaatkeuze = 4;
loop;
}
Als (menuwaarde == HIGH) wijzerplaat5();
}

ongeldig wijzerplaat5() {}
menuwaarde = laag;
delay(knoptijd);
terwijl (lichtwaarde == LOW & & menuwaarde == LOW) {}
display.clearDisplay();
display.Print("<");
display.setTextColor (wit, zwart);
display.println("Classic");
display.setTextColor(BLACK);
display.println ("grote");
display.println ("millidays");
display.println ("serie");
display.println ("stopwatch");
display.Print ("v binair");
display.display();
delay(knoptijd);

lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
}
Als (lichtwaarde == HIGH) {}
plaatkeuze = 5;
minoud = 61;
display.clearDisplay();
loop;
}
Als (menuwaarde == HIGH) wijzerplaat6();
}

ongeldig wijzerplaat6() {}
menuwaarde = laag;
delay(knoptijd);
terwijl (lichtwaarde == LOW & & menuwaarde == LOW) {}
display.clearDisplay();
display.Print("<");
display.setTextColor (wit, zwart);
display.println("Big");
display.setTextColor(BLACK);
display.println ("millidays");
display.println ("serie");
display.println ("stopwatch");
display.println ("binair");
display.Print ("v klassiek");
display.display();
delay(knoptijd);

lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
}
Als (lichtwaarde == HIGH) {}
plaatkeuze = 6;
loop;
}
Als (menuwaarde == HIGH) wijzerplaat();
}

ongeldig binair() {}
display.clearDisplay();
display.setTextColor (wit, zwart); tekst 'omgekeerd'
display.Print ("1 2 4 8");
display.setTextColor(BLACK);
display.Print("");
display.println(Second());

int b1 = 0;
int b2 = 0;
int b3 = 0;
int b4 = 0;

int x = uur();
Als (x > 12) x = x - 12;
Als (x-8 > = 0) {b4 = 1; x = x -8;}
Als (x-4 > = 0) {b3 = 1; x = x -4;}
Als (x-2 > = 0) {b2 = 1; x = x -2;}
if(x == 1) {b1 = 1;}
display.Print("");
display.Print(B1);
display.Print("");
display.Print(B2);
display.Print("");
display.Print(B3);
display.Print("");
display.println(B4);

display.setTextColor (wit, zwart); tekst 'omgekeerd'
display.println ("1 3");
display.println ("1 2 4 8 6 2");
display.setTextColor(BLACK);
B1 = 0;
B2 = 0;
B3 = 0;
B4 = 0;
int b5 = 0;
int b6 = 0;

x = minute();
Als (x-32 > = 0) {b6 = 1; x = x - 32;}
Als (x-16 > = 0) {b5 = 1; x = x - 16;}
Als (x-8 > = 0) {b4 = 1; x = x -8;}
Als (x-4 > = 0) {b3 = 1; x = x -4;}
Als (x-2 > = 0) {b2 = 1; x = x -2;}
if(x == 1) {b1 = 1;}
display.Print("");
display.Print(B1);
display.Print("");
display.Print(B2);
display.Print("");
display.Print(B3);
display.Print("");
display.Print(B4);
display.Print("");
display.Print(B5);
display.Print("");
display.Print(B6);

display.display();
}

ongeldig stopwatch() {}

delay(knoptijd);
lange tellermini = 0;
lange tellersec = 0;
lange tellermin = 0;
lange tellernu = 0;
terwijl (tellerStart == 0) {}
lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
Als (menuwaarde == HIGH) menu();
Als (lichtwaarde == HIGH) {}
tellerStart = 1;
teller = millis();
}
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(BLACK);
display.println ("< start");
display.setTextSize(2);
display.Print("00:00");
display.setTextSize(1);
display.println("00");
display.println();
display.println ("schoot:");
display.Print("");
display.println("--:--");
display.Print ("< menu");
display.display();
}

terwijl (tellerStart == 1) {}
Als (millis() - teller > 250) {}
lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
Als (lichtwaarde == HIGH) {}
tellerStart = 2;
}
}
tellernu = millis() - teller;
for (int i = 0; ik < 100; i ++) {}
Als (tellernu > ik * 60000) tellermin = i;}
tellernu = tellernu - (tellermin * 60000);
for (int j = 0; j < 60; j ++) {}
Als (tellernu > j * 1000) tellersec = j;}
tellernu = tellernu - (tellersec * 1000);
voor (int k = 0 k < 100; k ++) {}
Als (tellernu > k * 100) tellermini = k;}

display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(BLACK);
display.println ("< stop");
display.setTextSize(2);
printDigits(tellermin);
display.Print(":");
printDigits(tellersec);
display.setTextSize(1);
display.Print(tellermini);
display.println();
display.println();
display.println ("schoot:");
display.Print("");
display.println("--:--");
display.Print ("< laptijd");
display.display();
}

terwijl (tellerStart == 2) {}
delay(knoptijd);
lichtwaarde = digitalRead(knoplicht);
menuwaarde = digitalRead(knopmenu);
Als (lichtwaarde == HIGH) {}
tellerStart = 0;
}
Als (menuwaarde == HIGH) menu();
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(BLACK);
display.println ("< reset");
display.setTextSize(2);
printDigits(tellermin);
display.Print(":");
printDigits(tellersec);
display.setTextSize(1);
display.Print(tellermini);
display.println();
display.println();
display.println ("schoot:");
display.Print("");
display.println("--:--");
display.Print ("< menu");
display.display();
}

}

VOID digitalClockDisplay() {//printing tijd en datum

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);
display.setTextColor(BLACK);
display.setCursor(0,0);
display.Print("Millidays");
Als (temperatuur > = 0) display.print("");
Als (temperatuur < 10 & & temperatuur > 0) display.print("");
display.Print(temperatuur);
display.write(247);
display.Print("C");

display.setTextSize(2);
display.setTextColor(BLACK);
display.println(millidays);

display.setTextSize(1);
display.setTextColor(BLACK);
display.Print(Day());
display.Print("/");
display.Print(month());
display.Print("/");
display.println(Year());

display.setTextSize(2);
display.setTextColor(BLACK);
display.Print(Hour());
display.Print(":");
printDigits(minute());
display.setTextSize(1);
display.Print(":");
printDigits(second());
display.println();
display.display();
}

ongeldig wijzerpl() {}
kleur = zwart;
kleurwis = wit;
RAS = 42;
display.drawCircle (breed, 24, 23, kleur);

display.drawLine (fokken, 2, fokken, 3, kleur);
display.drawLine (RAS-22, 24, ras-21, 24, kleur);
display.drawLine (fokken, 46, fokken, 45, kleur);
display.drawLine (RAS + 22, 24, ras + 21, 24, kleur);
display.display();
wijzer();
}

ongeldig classic() {}
kleur = zwart;
kleurwis = wit;
RAS = 42;
display.setCursor(0,0);
display.println ("XII");
display.println();
display.Print ("IX III");
display.println();
display.println();
display.Print ("VI");
display.display();
wijzer();
}

ongeldig wijzer() {}
Als (millis() - tussentijd > 5000) {/ / wait inbetween vernieuwen
tussentijd = millis();

verwijderen van de oude handen
display.fillCircle (breed, 24, 19, kleurwis);

plaatsen van de minutenwijzer
for (int i = 0; ik < 30; i ++) {}
Als (minute() == ik) display.drawLine (fokken, 24, ras, kleur + breedMinWijzer [i], hoogMinWijzer [i]);
Als (minute() == i + 30) display.drawLine (fokken, 24, ras-breedMinWijzer [i], hoogMinWijzer [i + 30], kleur);
}

plaatsen van de kleine wijzer
for (int i = 0; ik < 6; i ++) {}
Als (uur() == ik || uur() == i + 12) {}
Als (minute() < 10) {display.drawLine (fokken, 24, ras, kleur + breedUurWijzer [i], hoogUurWijzer [i]);}
else {als (minute() < 20) {display.drawLine (fokken, 24, ras + breedUurWijzer [i + 6], hoogUurWijzer [i + 6], kleur);}
else {als (minute() < 30) {display.drawLine (fokken, 24, ras + breedUurWijzer [i + 12], hoogUurWijzer [i + 12], kleur);}
else {als (minute() < 40) {display.drawLine (fokken, 24, ras + breedUurWijzer [i + 18], hoogUurWijzer [i + 18], kleur);}
else {als (minute() < 50) {display.drawLine (fokken, 24, ras + breedUurWijzer [i + 24], hoogUurWijzer [i + 24], kleur);}
else {display.drawLine (fokken, 24, ras + breedUurWijzer [i + 30], hoogUurWijzer [i + 30], kleur);}

}}}}}
Als (uur() == i + 6 || uur() == i + 18) {}
Als (minute() < 10) {display.drawLine (fokken, 24, ras-breedUurWijzer [i], hoogUurWijzer [i + 36], kleur);}
else {als (minute() < 20) {display.drawLine (fokken, 24, ras-breedUurWijzer [i + 6], hoogUurWijzer [i + 42], kleur);}
else {als (minute() < 30) {display.drawLine (fokken, 24, ras-breedUurWijzer [i + 12], hoogUurWijzer [i + 48], kleur);}
else {als (minute() < 40) {display.drawLine (fokken, 24, ras-breedUurWijzer [i + 18], hoogUurWijzer [i + 54], kleur);}
else {als (minute() < 50) {display.drawLine (fokken, 24, ras-breedUurWijzer [i + 24], hoogUurWijzer [i + 60], kleur);}
else {display.drawLine (fokken, 24, ras-breedUurWijzer [i + 30], hoogUurWijzer [ik + 66], kleur);}

}}}}}
}
}
display.display();
}

ongeldig big() {}
display.clearDisplay();
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(BLACK);
display.println();
display.setTextSize(3);
display.Print(Hour());
display.setTextSize(2);
display.Print(":");
display.setTextSize(3);
printDigits(minute());
display.display();

}

Gerelateerde Artikelen

WiFi Enabled Arduino - Interfacing met web API's

WiFi Enabled Arduino - Interfacing met web API's

Bent u bekend met de Arduino, maar zijn op zoek naar een beetje meer connectiviteit in uw projecten? Dit Instructable gaat over een nieuwe (en goedkoop) draadloze module die heeft getroffen de ingebedde wereld hard - de ESP8266. Deze kleine module is
Arduino-plein met kleur LCD

Arduino-plein met kleur LCD

B-kwadraten is een modulaire elektronica-platform waarmee gebruikers kunnen bouwen, aanpassen en voortdurend bijwerken van hun eigen elektronica toepassingen.In deze B-pleinen App zullen wij behandelen hoe een eenvoudige kleuren-LCD-toepassing met be
Controlerende Arduino Uno met Javascript!

Controlerende Arduino Uno met Javascript!

Ik heb het leren van Javascript te laat en ik hou echt van de taal. Dus natuurlijk, ik dacht dat is er een manier om te programmeren van de Arduino boards Arduino boards met Javascript!Een snelle zoekopdracht gevonden johnny-vijf bibliotheek in Javas
Arduino Thermometer met behulp van LM35 temperatuursensor

Arduino Thermometer met behulp van LM35 temperatuursensor

Arduino Thermometer met behulp van LM35 temperatuursensor is een zeer eenvoudig te implementeren Arduino gebaseerd project. Zijn een perfect project als u een beginner bent en net hebt begonnen vrijwel testen Arduino projecten.In dit project zullen w
Arduino-weerstation met RF433 MHz modules

Arduino-weerstation met RF433 MHz modules

In dit project zal ik laten zien hoe u twee Arduinos praten met elkaar met behulp van RF frequentie (draadloos)In het verleden ik vier instructables die tot deze leiden gepubliceerd:De eerste twee zijn over het aansluiten van een serieel LCD met I2C
ARDUINO VU-METER

ARDUINO VU-METER

he persoon die dit leest.vorige week heeft een vriend van mij die niet zo vertrouwd met arduino en elektronica een vu-meter voor zijn schoolproject nodig. hij geleverd me met een arduino en een LCD-scherm. de rest was aan mij. Ik zocht rond het inter
Arduino verbinden met Crystalfontz CFA533 met I2C

Arduino verbinden met Crystalfontz CFA533 met I2C

We hebben gewerkt met LCD-schermen, voor een lange tijd, dus we dachten dat we zouden laten zien hoe je een CFA533 I2C-LCD met een toetsenbord op een Arduino aansluiten. Geeft u de mogelijkheid het uitvoeren en beheren van je arduino via I2C.Stap 1:
Arduino Arduino mededeling met de ESP8266

Arduino Arduino mededeling met de ESP8266

Afgelopen zomer mijn vriendin en ik bouwde een vijver in onze achtertuin. Na rondkijken op sommige systemen voor toezicht op vijver en zien wat mensen werden opladen voor hen, besloten heb ik om mijn eigen systeem met behulp van de Arduino voor een t
Hoe te gebruiken en Arduino schild met de Raspberry Pi

Hoe te gebruiken en Arduino schild met de Raspberry Pi

Toevoegen van Arduino shields op de Raspberry Pi een pijn kunnen zijn erg groot. Je eindigen met een rotzooi van draden lopen rond en opzetten van de software is een uitdaging in zijn eigen recht.Hier is een eenvoudige oplossing om te starten met beh
Programmeerbare horloge met vier karakterdisplay

Programmeerbare horloge met vier karakterdisplay

je zult het gesprek van de stad als je dit volledig onpraktisch, onaangenaam, oversized horloge dragen. Het weergeven van uw favoriete grof taalgebruik, songteksten, priemgetallen, enz.Geïnspireerd door de micro-kit, heb ik besloten om een gigantisch
RS485 Seriële communicatie tussen Arduino Mega en Arduino Nano met Visuino

RS485 Seriële communicatie tussen Arduino Mega en Arduino Nano met Visuino

Soms moeten we aansluiten Arduino boards Arduino boards ligt ver weg van elkaar. De RS485 is een zeer handige manier om te verbinden de planken met slechts 2 draden, en kan werken tot een afstand van 1200 m (4000 ft). Het maakt het ook mogelijk meerd
Foto weerstand gecontroleerd arduino pong met verwerking

Foto weerstand gecontroleerd arduino pong met verwerking

In het onderdeel elektrotechniek aan de gouverneurs Instituut van Vermont 2014 was onze uitdaging om een project met behulp van een arduino die had een interactieve modus en een autonome modus. Onze fractie besloten om remake van het klassieke pong s
DIY Arduino Thermometer met DS18B20

DIY Arduino Thermometer met DS18B20

Hallo, iedereen! Vandaag ga ik om u te tonen hoe maak je LCD- of seriële thermometer met DS18B20 digitaltemperature sensor met behulp van de Arduino, breadbord, jumpers. Dus je kunt het meten van temperatuur van de lucht, zoals vloeistoffen water en
Een laptop met een gebroken scherm omzetten in een rustige, ruimtebesparende desktop

Een laptop met een gebroken scherm omzetten in een rustige, ruimtebesparende desktop

Dit is een van die gemakkelijk mods die zopas zelf. De PC in mijn huis opnamestudio was echt behoefte aan upgraden en ik niet willen besteden veel geld om het te doen. Een vriend had een Asus laptop (Pentinum dual core, 4 GB RAM) met een ontbrekende